Skip to content

OM OSS

iStock_000005201261_Large

VÅRT UPPDRAG

Vårt uppdrag är alltid att säkerställa rättigheter och rättvisa för våra klienter och i detta lägger vi ett stort och personligt engagemang. Genom vår effektivitet, erfarenhet och de resultat vi uppnår bygger vi förtroende för oss som rådgivare.

I såväl enklare som mera komplexa juridiska processer, för både internationella och svenska klienter, erbjuder vi snabb och tillförlitlig konsultation för att skydda, försvara och upprätthålla våra klienters rättigheter. Vårt fokus är att med ett personligt engagemang tillhandahålla service och rådgivning som överträffar även högt ställda krav och förväntningar.

OM OSS

Vi på Rights & Justice erbjuder juridisk konsultation inom många olika områden, vilket möjliggörs av vårt omfattande nätverk, i och utanför Sverige, av expertis, rådgivare och samarbetspartners inom olika verksamheter och på olika nivåer.

Vi korresponderar och ger service på svenska, engelska och arabiska med målsättning att maximera värdet för såväl våra klienter som våra partners och för samhället vi verkar i.

WhatsApp Image 2019 09 28 at 9.30.35 AM
04444043 7362 4eac 9af9 93c8f0dd6475

VÅRA VÄRDEGRUNDER

Vi på Rights & Justice står för och erbjuder:

  • Erfarenhet och fokus på service och öppenhet
  • Professionell och engagerad juridisk rådgivning
  • Långsiktiga relationer med klienter och partners som bygger på förtroende
  • Att uppnå våra klienters målsättningar på ett snabbt, kostnadseffektivt och korrekt sätt
  • Att leva upp till högt ställda förväntningar på service och engagemang
91329a8b 6455 46d4 9b65 eac28426d790

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

” Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” 

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna – Artikel I

Den grundläggande idén bakom begreppet mänskliga rättigheter är att alla människor har samma rättigheter oavsett vem de är eller var de finns. Basen för detta återfinns i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948.

Förklaringen består av 30 artiklar om friheter och rättigheter som tillhör oss alla och som ingen kan ta ifrån oss. Dessa rättigheter ligger fortfarande till grund för våra internationella lagar om mänskliga rättigheter.

Vi på Rights & Justice engagerar oss för mänskliga rättigheter såväl lokalt i vårt samhälle som på ett globalt plan.

För information eller frågor

Info@rights-justice.se

0722 922 922

0730 393 961 

 

För information eller frågor

Info@rights-justice.se

0722 922 922

0730 393 961