Skip to content

Våra tjänster

UTBILDNING OCH FRÄMJANDE AV SKILJEDOMSFÖRFARANDE

Målsättningen för Sweden International Arbitration Chamber (SIAC) är att främja och informera om skiljedomsförfarandet inom offentlig och privat sektor. SIAC anordnar utbildning och program i form av praktiska workshops i att lösa kommersiella tvister.

SEKRETARIAT

SIACs sekretariat tillhandahåller administrativa-, översättnings- och andra tjänster som krävs för att sammankalla till skiljedomförhandlingar och andra skiljedomsförfaranden. Kostnad för tjänsterna fastställs av generalsekreteraren för varje enskilt fall.

LOKALER OCH KONFERENSRUM

SIAC tillhandahåller även möteslokaler och konferensmöjligheter vilka kan bokas för hel- eller halvdagar. Våra lokaler ligger lätt tillgängliga i Halmstad med närhet till såväl motorväg, järnväg som flygplats.

UPPRÄTTTANDE AV SKILJEAVTAL OCH SKILJEKLAUSUL

Vi utarbetar avtal avseende skiljeförfarande för såväl svenska som internationella klienter, företag såväl som privatpersoner.

En väl utformad skiljeklausul är ingen garanti för ett framgångsrikt skiljedomsförfarande, men en dåligt utformad klausul kan orsaka åratal av processer, bortkastade pengar och ett utfall som inte är verkställbart.

För information eller frågor

Info@rights-justice.se

0722 922 922

0730 393 961 

 

Du är välkommen att kontakta oss

Info@rights-justice.se

0722 922 922

0730 393 961 

 

Read on to learn more about home remedies and natural treatment options for premature ejaculation. cialis generic south africa It relies on thousands of herbs to treat everything from diabetes to inflammation.

Leave a Reply

Your email address will not be published.