Skip to content

Våra tjänster

Sekretariat

Licensed Conveyancer

SIACs sekretariat tillhandahåller administrativa-, översättnings- och andra tjänster som krävs för att sammankalla till skiljedomförhandlingar och andra skiljedomsförfaranden.

Kostnad för tjänsterna fastställs av generalsekreteraren för varje enskilt fall.

För information eller frågor

Info@rights-justice.se

0722 922 922

0730 393 961 

 

För information eller frågor

Info@rights-justice.se

0722 922 922

0730 393 961