Skip to content

Verksamhetsområden

Migrationsärenden

 • Rådgivning
 • Ansökan om asyl
 • Begäran om familjeåterförening
 • Uppehållstillstånd
 • Medborgarskap
 • Arbetstillstånd

Affärsjuridik

 • Etablering och överlåtelse av olika bolagsformer
 • Ärenden hos Bolagsverket
 • Ärenden hos Patent- och registreringsverket
 • Kommersiella kontrakt och avtal

Arvs- och familjerätt

 • Testamenten
 • Äktenskap
 • Skilsmässa
 • Vårdnadsärenden

Privaträtt

 • Allmän rådgivning
 • Fullmakter
 • Skuldebrev

Förvaltningsrätt

 • Skatte- och folkbokföringsärenden
 • Sjukskrivningar, rehabilitering och andra ersättningsfrågor

Försäkringsfrågor

 • Egendom
 • Olycksfall

Fastighets- och hyresrätt

 • Överlåtelser
 • Hyreskontrakt

För information eller frågor

Info@rights-justice.se

0722 922 922

0730 393 961 

 

För information eller frågor

Info@rights-justice.se

0722 922 922

0730 393 961